بهره‌گیری از:

 دو خط آندایزینگ دروازه‌ای هوریزانتال Horizontal

 سه خط پوشش پودری Horizontal

 یک خط پوشش پودری Vertical

 سه خط چاپ طرح چوب با فیلم

 

در اختیار داشتن:

 سالن تولید به وسعت 10000 مترمربع

 انبار به مساحت 5000 مترمربع

 تولید توسط 100 نفر پرسنل در فضایی به مساحت 20000 مترمربع

 تهیه و توزیع پروفیل‌های اختصاصی PH300 همراه با یراق‌آلات مربوطه

 در اختیار داشتن نسل جدید پرس اکستروژن با پُلر و میز تمام اتوماتیک

 واحد آزمایشگاه

 واحد فنی مهندسی

 واحد آموزش برون و درون سازمانی

واحد تضمین کیفییت

 واحد کنترل کیفیت

 نظام آراستگی محیط کار 5S

Untitled-6  Untitled-7  Untitled-3 Untitled-4  Untitled-5  Untitled-2