طرح بتن بر روی ورق‌های آلومینیومی

 استفاده از طرح بتن بر روی ورق آلومینیوم در نما های داخلی و خارجی ساختمان های مدرن. اين پنل‌ها بسیار سبک و با قابلیت جابجایی حتی در ارتفاع بالا هستند و همچنین نصب آن‌ها نیز بسیار راحت است.

colorwood

2bcad6662b108c348b3a6d9f7146d12f 3fb8d2f6b2e3ebfb8eadc4e879f53182 916d9267078489f706db8a6986083214 photo_2018-02-03_10-20-24

44954335-8 021
44954337 021
شنبه تا چهارشنبه 8:00 تا 17:00
peyman.complex@yahoo.com