پنل آلومینیومی (آندایزینگ طلایی cp01  )

ویژگی پنل های آلومینیومی این میباشد که دچار تورم، ترک، شکاف یا تاب بر داشتگی در طی زمان نمی­شود و طول عمر طولانی در محصول تضمین می­شود.

لینک های مرتبط: آندایزینگ نمای شرقی ایران مال / آندایزینگ نمای آمفی تئاتر ایران مال / آندایزینگ / رئال رنگ آندایزینگ  / پنل طلایی