مجتمع صنعتی آلومینیوم پیمان در حال حاضر تحت  سیستم بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 گواهینامه بین المللی خود را با شماره No.53124 از موسسه   TUV International دریافت نموده است .   این گواهینامه به معنای تقویت بیشتر باور اصلی و تعهد ما در تهیه محصول با کیفیت و کیفیت خدمات قابل ارائه به مشتریان خود ، هم در داخل ایران و هم در سطح بین المللی است

 

 

                                 photo_2016-08-04_14-06-53 ۳  ۴   ۱

                                                            ۲  ۵