مجتمع صنعتی آلومینیوم پیمان در حال حاضر تحت  سیستم بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 گواهینامه بین المللی خود را با شماره No.53124 از موسسه   TUV International دریافت نموده است .   این گواهینامه به معنای تقویت بیشتر باور اصلی و تعهد ما در تهیه محصول با کیفیت و کیفیت خدمات قابل ارائه به مشتریان خود ، هم در داخل ایران و هم در سطح بین المللی است

 

 

photo_2016-08-04_14-06-53 ۳  ۴      ۱ 

IMG_9244   ۲  ۵

دریافت لوح تقدیر از جامعه صنایع آلومینیوم ایران 1397