System PH-45

ph45

ویژگی های سیستم PH45 برای انواع مدل پنجره دوجداره

 1. عرض فریم 45 میلی متر ، وزن سبک و قیمت مناسب
 2. عملکرد بالا و قابلیت اجرای درب و پنجره به منظور کاربرد های مختلف
 3.  امکان نصب شیشه تک جداره و 2جداره از ضخامت 6 تا 22 میلی متر
 4.  قابلیت نصب توری پلیسه در نمای خارجی پنجره
 • قابلیت اجرای کلیه پوششهای پادرکوتینگ، آندایز و دکورال
 • دارای استقامت بالا نسبت به پنجره های U.P.V.C در برابر اشعه آفتاب و عوامل جوی .
 • هوابندی کامل با استفاده از نوار های EPDM

انواع مدل پنجره دوجداره بازشو

ph45baz

System PH-46

ph46

ویژگی های سیستم PH46 برای انواع مدل پنجره دوجداره

 1. عرض فریم 46 میلی متر ، وزن سبک و قیمت مناسب
 2. عملکرد بالا و قابلیت اجرای درب و پنجره به منظور کاربرد های مختلف
 3. امکان نصب شیشه تک جداره و 2جداره از ضخامت 6 تا 24 میلی متر
 4. قابلیت نصب توری پلیسه در نمای خارجی پنجره
 • قابلیت اجرای کلیه پوششهای پادرکوتینگ، آندایز و دکورال
 • دارای استقامت بالا نسبت به پنجره های U.P.V.C در برابر اشعه آفتاب و عوامل جوی .
 • هوابندی کامل با استفاده از نوار های EPDM

انواع پنجره آلومینیومی نرمال دوجداره بازشو

ph46baz

System PH-54

ph54

ویژگی های سیستم PH54 برای پنجره آلومینیومی نرمال

 1. عرض فریم 54 میلی متر، با توجه به عریض شدن این سیستم استقامت بالا به منظور استفاده از شیشه های سنگینتر.
 2. عملکرد بالا و قابلیت اجرای درب و پنجره به منظور کاربرد های مختلف
 3. امکان نصب شیشه تک جداره و 2جداره از ضخامت 6 تا 33 میلی متر
 4. قابلیت نصب توری پلیسه در نمای خارجی پنجره
 • قابلیت اجرای کلیه پوششهای پادرکوتینگ، آندایز و دکورال
 • دارای استقامت بالا نسبت به پنجره های U.P.V.C در برابر اشعه آفتاب و عوامل جوی .
 • هوابندی کامل با استفاده از نوار های EPDM

انواع پنجره آلومینیومی نرمال بازشو

ph46baz

System PH-60

ph60

ویژگی های سیستم PH60 برای انواع پنجره دوجداره

 1.  عرض فریم 60 میلی متر ، با توجه به عریض شدن این سیستم استقامت بالا به منظور استفاده از شیشه های سنگینتر
 2.  امکان نصب شیشه تک جداره و 2جداره از ضخامت 6 تا 32 میلی متر
 3. امکان نصب کرکره ی داخلی شیشه
 4. قابلیت نصب توری پلیسه در نمای خارجی پنجره
 •   قابلیت اجرای کلیه پوششهای پادرکوتینگ، آندایز و دکورال
 • دارای استقامت بالا نسبت به پنجره های U.P.V.C در برابر اشعه آفتاب و عوامل جوی .
 • هوابندی کامل با استفاده از نوار های EPDM

انواع پنجره بازشو دوجداره

ph60baz

System PH-63

ph63

ویژگی های سیستم PH63 برای پنجره های نرمال بازشو

 1. عرض فریم 63 میلی متر ، با توجه به عریض شدن این سیستم استقامت بالا به منظور استفاده از شیشه های سنگینتر.
 2.  عملکرد بالا و قابلیت اجرای درب و پنجره های دارای قوس
 3.  امکان نصب شیشه تک جداره و 2جداره از ضخامت 6 تا 22 میلی متر
 4.  امکان نصب کرکره داخلی را دارا میباشد
 5.  قابلیت نصب توری پلیسه در نمای خارجی پنجره
 • قابلیت اجرای کلیه پوششهای پادرکوتینگ، آندایز و دکورال
 • دارای استقامت بالا نسبت به پنجره های U.P.V.C در برابر اشعه آفتاب و عوامل جوی .
 • هوابندی کامل با استفاده از نوار های EPDM

انواع پنجره های نرمال بازشو

ph63

NEW

System Vitrin

sistem

ویژگی های سیستم Vitrin برای انواع پنجره نرمال بازشو

 1.  عرض فریم 90 میلی متر،به علت دارا بودن بالاترین عرض فریم مناسب برای پنجره های فیکس با ابعاد بزرگ و ویترینهای تجاری وقابلیت تحمل وزن شیشه تا 300Kg.
 2. امکان نصب شیشه تک جداره و 2جداره از ضخامت 6 تا 32 میلی متر
 3. این فریم قابلیت نصب لنگه باز شو را روی خود دارد
 •  قابلیت اجرای کلیه پوششهای پادرکوتینگ، آندایز و دکورال
 • دارای استقامت بالا نسبت به پنجره های U.P.V.C در برابر اشعه آفتاب و عوامل جوی .
 • هوابندی کامل با استفاده از نوار های EPDM

انواع پنجره نرمال دوجداره بازشو

vitrinbaz