سیستم PST-73

pst73

ویژگی های سیستم PST-73 برای پنجره دوجداره ترمال بریک

 1. عرض فریم 73 میلی متر
 2. امکان نصب شیشه تک جداره و 2جداره از ضخامت 6 تا 20 میلی متر
 3. هوابندی کامل با استفاده از نوار های EPDM
 4. این سیستم از طریق دوخت تیغه های عایق مقاوم از جنس پلی آمید بین قسمت بیرونی و داخلی پروفیل عایق حرارت میشود و تبادل دمای بیرون و داخل ساختمان به حد اقل میرسد.
 5. امکان استفاده توری ریلی
 6. قابلیت نصب کتیبه
 • قابلیت اجرای کلیه پوششهای پادرکوتینگ، آندایز و دکورال.
 • دارای استقامت بالا نسبت به پنجره های U.P.V.C در برابر اشعه آفتاب و عوامل جوی .

انواع بازشوها برای پنجره دوجداره ترمال بریک

pst73baz

سیستم PST-87

انواع پنجره هاب دوجداره آلومینیومی ترمال بریک بازشو

pst73baz

ویژگی های سیستم PST-87 برای پنجره های دوجداره آلومینیومی ترمال بریک

 1. عرض فریم 87 میلی متر
 2. امکان نصب شیشه  2جداره از ضخامت 24 تا 26 میلی متر
 3. هوابندی کامل با استفاده از نوار های EPDM
 4. این سیستم از طریق دوخت تیغه های عایق مقاوم از جنس پلی آمید بین قسمت بیرونی و داخلی پروفیل عایق حرارت میشود و تبادل دمای بیرون و داخل ساختمان به حد اقل میرسد.
 5. امکان استفاده توری ریلی
 6. قابلیت نصب کتیبه
 • قابلیت اجرای کلیه پوششهای پادرکوتینگ، آندایز و دکورال.
 • دارای استقامت بالا نسبت به پنجره های U.P.V.C در برابر اشعه آفتاب و عوامل جوی .