واحدهای اکستروژن و تولید پروفیل آلومینیوم شامل بخش‌های مختـلف می‌باشند:

  •  واحد ماشین‌آلات  

  • واحد طراحی مهندسی  

  •  واحد ساخت قالب  

  •  واحد نیتراسیون  

  • واحد کنترل کیفی

ماشین آلات اکستروژن شامل بخش های مختلف می‌باشد:

  1. پرس 1700تن 7 اینچ مجهز به سیستم تمام اتوماتیک پی ال سی جهت کنترل همزمان فشار و سرعت و دما حین پروسه تولید که دربدست آمدن سطح کیفی نهایی حائز احمیت می‌باشد.                                           

  2. میز تمام اتوماتیک 42متری باراهنماهای دورانی نسوز و تسمه نقاله‌های نمدحرارتی که درتولید بدون هرگونه خط‌وخش که یکی از ملزومات پوشش‌دهی آندایز پلیش می‌باشد، را امکان‌پذیر می‌نماید. همچنین وجود سیستم دبل‌پلر این میز می‌تواند در بالا بردن راندمان تولید با کمترین نیروی کارگری وکاهش درصد ضایعات و جلوگیری ازپیچیدگی تولیدات چندکانال درحین تولید حائز اهمیت می‌باشد.                                                 

  3.  کوره گرمکن بیلت‌های شش متری گازی نسل جدیدتمام اتوماتیک که تولید گرمای همگن لایه داخلی وقشر بیرونی راکه اهمیت بسزای رابرای یک تولیداستاندارداشته وامکان استفاده ازبیلت درطول دلخواه را ایجاد می‌نماید.                                                                                                                                                                                                                                                    

  4. دستگاه لاکشیر که دراین پروسه جهت کات کردن بیلت گرم دراندازه های مختلف بادقت دومیلی متر استفاده می‌گردد.                                                                                                                       

  5. کوره گرمکن قالب تمام اتوماتیک برقی جهت گرم کردن یکنواخت قالب وکنترل درجه حرارت خاص پروسه تولید که نهایتا منجر به تولید یکنواخت و سطح کیفی بالا راشامل می‌گردد.                                           

واحد اجینگ

دراین واحد بابهره گیری از آخرین تکنولوژی روز که توسط پی ال سی کنترل وبرنامه ریزی می‌شود ونحوه بارگزاری داخل کابین با استفاده از زیرسریهای نسوزمخصوص وچیدمان یک ردیفی قفسه ای جهت یکنواختی سختی ایجاد شده درکل مقاطع یک بچ اجینگ استفاده می‌شودکه نهایتا رسیدن به ایج 14برای بیلت داخلی و16برای بیلت دوبال راشامل می‌شود                                                                      

 واحد نیتراسیون

دراین واحد طبق زمانبندی ودستورعمل ساخت وتولیدقالب بسته به مقدارکارکرد قالب نیتراسیون به طور منظم وبرنامه ریزیشده جهت بالا بردن سختی سطح برینگ قالب جهت خشدارنشدن زودرس سطح برینگ قالب انجام مپذیرد . که نهایتا امکان تولید سطوحی بی نقص واستانداردرا ایجاد مینماید                                                                                                                                                  

واحد پلیش قالب

دراین واحد ازدستگاه تمام اتوماتیک پلیش قالب بهره گیری می‌شود که بدون دخالت دست وکاملا مکانیزه توسط مواد مخصوص که ازکشورهای اروپایی تهیه می‌شود استفاده می‌گردد . لذا چون دراین پروسه قالب به صورت کامل (سمبه وماتریس) یکجا ودریک مرحله پلیش میگردند  درنتیجه عمرقالب بالا رفته واز تغییرات ناهمگن اندازه جلوگیری می‌گردد

 واحد طراحی و مهندسی 

دراین واحد نقشه قالب به صورت اوتوکد تهیه وباتوجه به عملکرد درپروسه بخش های بالا دستی پس ازاصلاحات لازمه جهت ساخت قالب به واحد مربوطه ارجاع می‌گردد

واحد کنترل کیفی

دراین واحد علاوه برکنترل حین تولید شاخه به شاخه وثبت شماره تولید روی تک تک شاخه ها جهت پیگیری بعدی انجام می‌شود.هچنین ثبت شرایط تولید روزانه برای هرقالب اعم از ضایعات حاصل شده وراندمان تولیدنهایی برای هرمقطع به صورت جداگانه جهت کنترل درمرحله بعدی شرایط تولید هرقالب ثبت می‌گردد

واحد بسته بندی

دراین واحد مقاطع پس از تولید واجینگ توسط دستگاه بسته بندی اتوماتیک بااستفاده فیلم نایلونی نازک هشتاد میکرون بسته بندی ونهایتا به بندیلهای پانصدکیلویی باایجادلایه حفاظتی خارجی وپس از ثبت وزن به انبار دپو انتقال مییابد .

در واحد تولید پروفیل کلیه پارامتر های تاثبر گذار بر کیفیت تولید توسط تجهیزان الکترونیک  و اپراتور های مجرب کنترل می‌گردد 

استفاده از تجهیزات مدرن و تکنولژی روز  امکان تولید مطابق استاندارد های جهانی را مهیا نموده است 

استفاده از مواد اولیه مرغوب و  کوره پیش گرم بیلت استاندارد بیلت های شش متری دستگاه پلر تمام اتوماتیک میز انتقال تمام اتومات با پوشش نمد نسوز کوره نگهداری قالب  و دستگاه پلیش قالب اتوماتیک.

گروه های مرتبط : چرا آلومینیوم به صرفه تر از U.P.V.C است؟ ، پنجره دو رنگ ، پنجره طرح چوب 

Untitled-1  Untitled-9  Untitled-10Untitled-2  Untitled-12  Untitled-13  Untitled-14  Untitled-11