انادایز پروفیل آلومینیوم

قیمت پنجره دوجداره آلومینیومی در بازار تهران

انادایز پروفیل آلومینیوم

پنجره upvc مقاوم تر است یا پنجره آلومینیومی ؟

انادایز پروفیل آلومینیوم

انادایز پروفیل آلومینیوم چیست؟ و کاربردهای آن در صنعت چه میباشد؟

اگر بخواهیم فرایند آنادایزینگ آلومینیوم را به زبان ساده عنوان کنیم، می توان گفت آنادایز به نوعی قربانی کردن بافت اولیه ورقه و قطعات آلومینیومی با روشی کنترل شده است که این لایه بصورت عامدانه از بین می رود. لایه تشکیل شده به نوعی مانع این است که فرایند اکسیداسیون به بافت های زیرین منتقل شود. به این ترتیب انادایز پروفیل آلومینیوم یک فرایند الکتروشیمیایی است که با فرو بردن قطعات آلومینیومی در مخزن پر از محلول الکترولیتی و و نوعی اسید، یک جریان الکترولیتی را از آلومینیوم عبور داده و باعث اکسیده شدن آن می شود. این لایه اکسیداسیون ضخیم تر از لایه اکسیدی است که بصورت طبیعی برروی آلومینیوم ظاهر می شود. آلومینیوم آندایزینگ شده سه برابر سخت تر از خود آلومینیوم است و مقاومت در برابر سایش طبیعی را پیدا می کند. ویژگی که در مس، برنج و فولاد زد زنگ نیز یافت نمی شود.

آنادایز پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم دارای یک روند اکسیداسیون طبیعی است که از خوردگی سطح آن محافظت می کند. آنادایز فرایندی است که اکسترودرها برای سریعتر کردن این فرایند استفاده می کنند. پروفیل آلومینیوم در محلول مخصوص قرار می گیرد و با یک ولتاژ کم، جریان برق از آنها عبور می کند. به این ترتیب مقاومت در برابر خوردگی و سایش افزایش یافته و سطحی متخلخل برروی آلومینیوم ایجاد می کند که پذیرش رنگ را راحتتر کرده و چسبندگی بهتری برای پرایمرهای رنگی و چسب ها فراهم می شود.

 

در تمام فرایندهای انادایز پروفیل آلومینیوم سه فرآیند به طور همزمان اتفاق می افتد:

  1. اچ کردن الکترولیت آلومینیوم
  2. تشکیل اکسید آلومینیوم
  3. حل برخی اکسید آلومینیوم توسط الکترولیت آنودایزینگ

در حالی که دو فرایند اول در حال گستراندن پوشش آندی هستند، سومین عامل مانع از تشکیل آن می شود و همین باعث کاهش سختی فلز آلومینیوم می شود. غالباً سطح آنادایزینگ شده به همان شکل مانده و متعاقباً با رنگ آمیزی یا سایر روشهای مشابه به اتمام می رسد. با این حال، بسته به نیاز برنامه، برخی از پوشش های خدمات آنادایزینگ آلومینیوم ممکن است نیازی به سایر خدمات دیگر نداشته باشند.

کارخانه انادایز پروفیل آلومینیوم

ویژگی های آلومینیوم آندایزینگ شده

ورق آلومینیوم آنادایزشده را می توان در صفحات نمای ساختمانها، به صورت پانچ شده در طرح های متنوع هندسی و پیوسته استفاده کرد.

انادایز پروفیل آلومینیوم می تواند به هر رنگی و هر طیفی پردازش شود و با هر نوع نیاز و سفارش مطابقت دارد.

ظاهر شفاف فلز آلومینیوم با انادایز برجسته شده و این لایه برق آلومینیوم را نمی پوشاند. لایه اکسید آلومینوم مانند رنگ و سایر فلزات نظیر مس، فولاد و برنج تراش خورده، پوسته پوسته یا لایه برداری نمی شود و در برابر تغییرات آب و هوایی مقاوم است.

رنگ آلومینیوم انادایز شده

آنودایزینگ آلومینیوم  طی فرایند شیمیایی، باعث می شود که یک لایه اکسید با استفاده از جریان معکوس و یک روی مواد تشکیل شود این ویژگی به دوام فلز می افزاید. به این ترتیب اگر تمایل دارید که از رنگ دیگری برای تزئین آلومینیوم استفاده کنید لازم است که سطح آلومینیوم پیشتر پرداخت شود. سطح ناهموار ورقه آلومینیوم ی باعث می شود که دوام رنگ بیشتر شود. پوشش آندی حاصل از این فرایند باعث می شود که در برابر سایش و خوردگی مقاوم بوده و همچنین خاصیت چسبندگی آن برای نقاشی بهبود یابد.

آنادایز پروفیل آلومینیوم

انادایز انتخابی

زمانی از آنادایزاسیون انتخابی استفاده می شود که بخشی از سطوح و ورقه های بزرگ در مجتمع های بزرگ و پیچیده برای اعمال برخی خدمات نیاز به آندی سازی داشته باشد. هنگام آنودایزینگ کردن ابزار به کاتد (منفی) تبدیل شده و سایر قسمت ها به آند (مثبت) و پوشش آنادایزینگ شده در یک منطقه موضعی از سطح آلومینیوم با حضور الکترولیت (محلول آندی سازی) آغشته می شود. الکترولیت ها برای آنادایز انتخابی ممکن است به شکل ژل باشند. این ژل هنگام کار در نزدیکی اجزای که ممکن است در اثر پاشیده شدن یا اجرای محلول آندی سازی آسیب ببینند، استفاده می شوند. ژل روی محل کار باقی می ماند و به سایر نقاط نمی رسد استفاده از ژل برای لوازم حساس مانند ابزار دقیق هواپیما، تجهیزات و خدماتی که درچار خوردگی می شوند استفاده می گردد.