انواع سیستم های درب و پنجره

شعار ما ارائه محصولات با کیفیت منحصر به فرد، تعهد به نیاز مشتریان، خدمات عالی و نوآوری برای رفع نیاز مشتریان خود است.

Video Film

بیش از 30 سال تلاش تجربه و پیشرفت

 
هدف پنج

افزایش سطح دانش پرسنل در کلیه سطوح از طریق آموزش مداوم

هدف شش

تصمیم گیری بر پایه اطلاعات واقعی حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها

هدف هفت

ترویج فرهنگ مشارکت و کارهای تیمی

هدف هشت

برنامه‌ریزی همکاری بلند مدت با تامین‌کنندگان سازمان با نگرش شرکای‌تجاری

هدف نه

رعایت دقیق اصول ایمنی و بهداشت صنعتی و به حداقل رساندن ریسک‌های ایمنی و بهداشتی پرسنل و سایر مراجعه‌کنندگان به سازمان

هدف ده

توجه به نظم و تربیت در انجام امور و اجرای سیستم ساماندهی محیط کار S5 در کلیه فضاهای کاری سازمان

مدیریت مجتمع صنعتی پیمان


هدف یک

ضمن پذیرش استقرار نظام مدیریت کیفیت 9001:2008 ISO به عنوان یک تصمیم راه بردی، تمام منابع لازم جهت اجرای کارها و اثر بخشی آن را تامین نموده و رعایت اصول ذیل را بر خود و کلیه پرسنل لازم می داند:
1)تلاش جهت تامین رضایت مشتریان سازمان به طوری که نام مجتمع صنعتی پیمان تداعی کننده کیفیت و اطمینان برای مشتریان باشد. رعایت اصول ذیل در این راستا سرلوحه کلیه فعالیت ها خواهد بود:
ارائه خدمات پوشش های آندایز و رنگ با بالاترین کیفیت با استفاده از دانش روز و مواد اولیه مرغوب در حد استاندارد‌های جهانی و تامین کلیه نیازمندی های کیفی و رعایت مصالح مشتریان
تحویل به موقع
پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان در خصوص نوع پوشش‌ها

هدف دو

تلاش مستمر در جهت جایگزین کردن سیستم های جدید درب و پنجره استاندارد روز اروپا به جای سیستم های سنتی قدیمی

هدف سه

تلاش جهت ارائه نرم افزار ساخت درب و پنجره سیستم های تولیدی مجتمع پیمان برای مشتریان

هدف چهار

نگرش سیستمی در اداره سازمان، توجه به بهبود مستمر و حرکت در مسیر هم افزایی فرایند ها