کاتالوگ پروفیل آلومینیوم

مجتمع صنعتی آلومینیوم پیمان در این بخش به صورت اختصاصی به کاتالوگ پروفیل آلومینیوم پرداخته است. پروفیل ها انواع و اشکال متفاوتی دارند. مجتمع صنعتی آلومینیوم پیمان با تولید انواع پروفیل آلومینیوم تولید کننده درب و پنجره های دو جداره با طراحی های متنوع و برای کاربردهای مختلف می باشد. طیف گسترده ای از انواع پروفیل اکستروژن پیچیده آلومینیوم با ضخامت های مختلف ایجاد می شود. این پروفیل ها می توانند طیف گسترده ای از فضاهای مختلف را در اختیار داشته باشند، طیف گسترده ای از پروفیل ها با اشکال متفاوت که به منظور تسهیل در اتصال طراحی شده اند.